Zdroje na výrobu tepla a elektriny

Kombinované vykurovanie

Zdroje na výrobu tepla a elektriny

 

Toľko iba stručne pre predstavu, na čo sa musíme pripraviť, ak bude pre nás výhodné si čiastočne alebo úplne vyrábať elektrickú energiu. Podľa zákona sme výrobcami elektriny, máme malú elektráreň a vyrábame elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja. Týmto zdrojom je v našich podmienkach zatiaľ slnečné žiarenie, ktoré meníme na elektrickú energiu pomocou fotovoltických panelov.

Pre domy s takmer nulovou spotrebou energie môžeme kombinovať viaceré, ďalej popísané, zdroje vykurovania na dosiahnutie tepelnej pohody. Kombinované vykurovanie vytvára vyvážené vnútorné prostredie aj z hľadiska úspory financií aj z hľadiska priaznivého pre životné prostredie. Primárne teplo môžeme získať prostredníctvom slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a z rekuperácie. K tomu pridáme malý doplnkový zdroj na občasné zvýšenie teploty v zime alebo v prechodných obdobiach. V obnovenom rodinnom dome to môže byť aj kozub, alebo kachľová pec.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)