Vykurovacie telesá v miestnosti

Bežné, doskové, luxusné...

Vykurovacie telesá v miestnostiach

 

Pred zateplením domu sme miestnosti zohrievali radiátormi, v ktorých tiekla takmer vriaca voda. Od horúcich radiátorov sa zohrieval okolitý vzduch, stúpal k stropu miestnosti, postupoval na protiľahlú stranu, cestou sa ochladzoval, klesol na podlahu, presunul sa k radiátoru, opäť sa ohrial a stúpal k stropu. Teplota v miestnosti sa udržiavala z veľkej časti prúdením vzduchu a iba z malej časti sálaním od vykurovacieho telesa.

Po zateplení domu potrebujú vykurovacie sústavy na vyhrievanie izieb vodu teplú do 45 °C. Teplo sa z takto ohriateho telesa šíri po miestnosti viac sálaním, než prúdením ohriateho vzduchu. Na takto šírené teplo môžeme použiť pôvodné liatinové radiátory, môžeme ich vymeniť za ploché vykurovacie telesá podporujúce vyhrievanie miestnosti sálaním, no môžeme použiť aj tepelný zdroj väčších rozmerov, ako napríklad podlahu, steny a v rodinných domoch aj kachľovú pec.

Ak sa predmety a osoby ohrievajú sálavým spôsobom šírenia tepla,  tepelnú pohodu možno zaistiť už pri teplote vzduchu 18 až 19 °C. Žiarenie totiž nezohrieva vzduch, ale voľne ním prechádza. Predmety a osoby, na ktoré žiarenie dopadne, ho pohlcujú a tým sa zahrievajú.

Ako sme už hovorili, zaujímavým riešením najmä v rodinných domoch môžu byť teplovodné a teplovzdušné krby. Môžu slúžiť aj ako alternatívny zdroj na prikúrenie pri náhlych zmenách počasia.

Pri obnove domu spravidla počítame s využitím pôvodných vykurovacích telies. Náročnejší z nás môžeme bežné radiátory nahradiť doskovými, atypickými alebo aj luxusnými vykurovacími telesami. Povedzme si o týchto vykurovacích telesách viac.

Bežné radiátory používané v obytných miestnostiach sú vyrobené z liatiny. Dlhšie sa zahrievajú a dlhšie držia teplo. Môžeme ich nahradiť vykurovacími telesami z netradičných materiálov a dizajnom. Radiátory z oceľového plechu sa rýchle nahrievajú aj vychladnú a dobre vedú teplo. Oproti liatinovým sú ľahké. Hliníkové vykurovacie telesá majú moderný dizajn a veľmi dobrú tepelnú vodivosť. Sú dobre regulovateľné, obzvlášť pri napojení na kondenzačný kotol alebo pri vykurovaní pomocou tepelného čerpadla. Povrch tvorí oteru odolná a stálofarebná vrstva.

Doskové vykurovacie telesá majú malú spotrebu vody a jednoduchý dizajn. Hodia sa do akéhokoľvek interiéru. V závislosti od materiálu sa dajú vyberať z rôznych farieb. Doskové vykurovacie steny sú tenké a väčšie než doskové radiátory. Dajú sa včleniť takmer do akéhokoľvek obytného priestoru. Plocha môže byť orientovaná vertikálne či horizontálne. Vykurovacie steny majú vysoký tepelný výkon, krátky nábeh ohrevu a dobrú regulovateľnosť tepla.

Môžeme použiť aj tvarovo atypické telesá, prispôsobené priestoru. V hygienických priestoroch sa uplatnia vykurovacie telesá rúrkové alebo s rôznymi kreatívnymi tvarmi. Ak máme v interiéri veľké presklené steny, môžeme si vybrať vykurovacie telesá s prevažujúcim horizontálnym tvarom a umiestniť ich pred zasklené plochy na podlahu, prípadne priamo do podlahy. Môžu byť opatrené zadnou stenou, ktorá zabráni vyžarovaniu tepla do sklenených plôch. V špeciálnom prevedení môžu kopírovať tvar interiéru do požadovaného uhla či do oblúka.

Aj vo  vykurovacích telesách existuje kategória „luxusné“. Sem patria napríklad kamenné či sklenené vykurovacie telesá. Kamenné sálavé panely môžu slúžiť na čiastočné oddelenie častí miestnosti, či ako operadlo, sklenené vykurovacie panely zase v kúpeľni alebo v hale nahradia zrkadlo. Kamenné sú najčastejšie vyrábané z mramoru alebo žuly, ich vlastnosti sa dajú prirovnať k vlastnostiam kachľovej pece. Väčšinu tepla vytvárajú sálaním. Na vykurovanie priestoru sa používajú kamenné panely s hrúbkou 3 cm, na prikurovanie stačí aj menšia hrúbka. Radiátory z tvrdeného bieleho a čierneho skla s hrúbkou 1 cm môžu byť ozdobené ornamentom podľa nášho želania.

 

V domoch s takmer nulovou potrebou energie je vykurovacie obdobie v porovnaní s inými stavbami podstatne kratšie. Vykurovanie je v prevádzke len dva až štyri mesiace a to ešte prerušovane. Príčinou skrátenia vykurovacieho obdobia je veľmi dobrá tepelná izolácia a pasívne solárne zisky, ktoré čiastočne, alebo úplne, pokryjú potrebu tepla v prechodnom období.

Za optimálny považujeme vykurovací systém, ktorý pracuje s nízkymi teplotami teplonosného média. Môžeme použiť podlahové vykurovanie.

Podlahové vykurovanie patrí k teplovodným systémom. Umožňuje vertikálne rozloženie teplôt s priebehom priaznivým pre ľudský organizmus. V porovnaní s horúcovodným spôsobom vykurovania umožňuje dosiahnuť rovnakú tepelnú pohodu pri nižšej priemernej teplote vzduchu v miestnosti o 2 - 3 °C. Nedochádza k víreniu prachu a relatívna vlhkosť vzduchu je vyššia.

Niekedy môže byť negatívom bežných konštrukcií podlahového vykurovania dlhá zotrvačnosť veľkej hmoty vyhrievanej podlahy, ktorá nedokáže dostatočne rýchle reagovať na osvetlenie slnečnými lúčmi. Preto sa firmy snažia tieto nedostatky minimalizovať. Používajú pružné, tvarované formy, do ktorých sa vkladá potrubie podlahového vykurovania, ktoré sa zaleje iba tenkou vrstvou poteru. Systém je navrhnutý tak, aby poter nepraskal a namáhanie spôsobené zmenami teplôt sa eliminovalo v pružnej forme. Celý systém podlahového kúrenia má hrúbku približne tri centimetre. Takýmto spôsobom sa vykuruje menší objem hmoty, ktorá reaguje na zmeny teploty vykurovacej vody rýchlejšie ako klasicky používané riešenia s väčšími hrúbkami podlahového vykurovania.

Lokálne vykurovanie je vhodné do menších bytov, alebo na prikúrenie v miestnosti v chladnom období. Umiestnením lokálneho zdroja tepla priamo do vykurovanej miestnosti môžeme zvýšiť teplotu počas najchladnejších dní v roku alebo v priestoroch ako sú kúpeľne, kde je na dosiahnutie tepelnej pohody potrebná vyššia teplota.

Ako doplnkový zdroj energie pri lokálnom vykurovaní možno využiť sálavé vykurovacie panely, alebo infračervené žiariče. Pri sálavom toku s vlnovými dĺžkami väčšími ako 3 µm nedochádza k stratám sálavého toku sklenenými výplňami, lebo sklo neprepúšťa teplo. Využívame ich na cielené ohrievanie prítomných osôb, čím dokážeme dosiahnuť viac ako 50 % úspor nákladov na vykurovanie.

Môžeme použiť aj nanoplazmové ohrievače.

Nanoplazmový ohrievač je kombináciou tepelného generátora s využitím nanotechnológie a skla. V porovnaní s inými elektrickými ohrievačmi spotrebuje menej elektrickej energie. Vyhrieva okolie v rozpätí 180°, vytvára jednotný a homogénny ohrev, označovaný ako izotermický tepelný kúpeľ.

               

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)