Vnútorné rozvody

Voda, kanalizácia, plyn

Rozvody pitnej vody, kanalizácie a plynu

 

 

Súčasťou celkovej obnovy domu býva aj výmena rozvodov vody, kanalizácie a plynu. Skúsenosti ukazujú, že mnohé potrubia sú najmä v bytových domoch v havarijnom stave. Spôsobujú zatekanie, hlučnosť, ničenie súkromného aj spoločného majetku a v niektorých prípadoch môžu priamo ohrozovať našu bezpečnosť. Napríklad pri pozvoľnom korodovaní plynových potrubí zlou inštaláciou, zatekajúcou vodou z kanalizácie alebo z vodovodných potrubí, alebo po plánovanej aj faktickej životnosti.

Dnešné normy a predpisy kladú na obnovu vnútorných rozvodov a kanalizácie veľa požiadaviek, napríklad: životnosť minimálne 50 rokov; predpísanú hrúbku izolácie; hydraulické vyregulovanie; vypracovanie projektov rozvodov plynu a príslušné revízie; súhlas na prácu s azbestom pri demontáži kanalizačných rúr z azbestocementu.

Väčšina z moderných riešení pri výmene rozvodov používa rúry z plastov. Z toho dôvodu sú zvýšené nároky kladené na protipožiarne opatrenia medzi poschodiami. Nové rúry sa pred zabetónovaním na rozhraní poschodí obalia do protipožiarnych manžiet, ktoré dokážu zabrániť šíreniu ohňa približne na 90 minút tým, že otvor po rúre jednoducho vyplnia.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)