Tehlové bytové domy

Múry, strechy, okná

Tehlové bytové domy

 

Prvé bytové domy sa stavali z tehál. Sídliská boli stavané tak, aby sa medzi domami vytvoril dostatočne veľký vnútorný oddychový priestor. Vznikli tak chránené dvory so stromami, predzáhradkami a ihriskami pre deti. Súčasne s výstavbou tehlových bytových domov sa dbalo aj na občiansku vybavenosť a napojenie na existujúcu mestskú infraštruktúru.

Predchodcami takýchto útulných sídlisk boli obytné súbory vznikajúce hlavne vo veľkých mestách už od roku 1918. Hromadná výstavba tehlových bytových domov súvisela s rozmachom priemyslu po skončení vojny a so sťahovaním sa ľudí z vidieka za prácou do novo vznikajúcich priemyselných podnikov. Hlavným cieľom hromadnej tehlovej výstavby bolo v čo najkratšom čase uspokojiť potreby bývania v priemyselne sa rozvíjajúcich centrách.

Tehlové bytové domy mali väčšinou dve až štyri podlažia. Malý bytový dom mal dve obytné podlažia a štyri byty s celkovou vykurovanou plochou 300 m2. Bytový dom s tromi obytnými podlažiami mal 12 bytov s celkovou vykurovanou plochou 876 m2. Tehlové bytové domy sa stavali v rôznych priestorových usporiadaniach.

                Obvodové múry boli postavené z pálených tehál. Používali sa aj dutinové tehly alebo škvarobetónové tvárnice. Nášľapná vrstva podláh v obytných miestnostiach bola spravidla parketová, na chodbách a v komorách bola dlažba. Tepelná izolácia bola vytváraná doskovými materiálmi, škvarou a liatymi vrstvami z ľahkého škvarobetónu.

Strechy boli prevažne šikmé, s drevenými a neskôr železobetónovými krovmi. Podkrovia boli nevyužívané a nevykurované. Od polovice 50-tych rokov sa stavali aj tehlové domy s plochými strechami. Stropy boli najčastejšie drevené trámové, niekedy aj montované v rôznych rozmeroch.

Podlahy v neobývaných podkroviach boli kombinované z vrstiev škvary, škvarobetónu, betónu, na vrchu s tehlovými dlaždicami, alebo iba s cementovým poterom. Niekedy boli v podkroví urobené iba chodníčky ku komínom a ostatný povrch nebol prispôsobený na chodenie.

Okná sa najskôr robili špaletové (drevené dvojité okná), neskôr drevené zdvojené. Schodiskové okná boli často jednoduché, skladali sa z rámu a zasklenia.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)