Systémové poruchy

Vznik, druhy

Systémové poruchy paneláku

 

Ak sa v našom paneláku vyskytujú systémové poruchy, je potrebné ich odstrániť ešte pred realizáciou obnovy. Systémové poruchy sa nevyskytujú u všetkých panelových bytových domov. Rodinných domov ani tehlových bytových domov sa téma systémových porúch netýka vôbec.

Vznik systémových porúch sme nezavinili my. Spôsobili ich chybne navrhnuté materiály, chybná technológia výstavby alebo nedodržanie navrhnutého postupu realizácie. Ich výskyt obvykle sprevádza zníženie bezpečnosti a pri dlhšom ignorovaní takýchto porúch môžu viesť v paneláku k havárii. V zákone je definovaných dvanásť systémových porúch s presne stanovenými postupmi na ich odstránenie.

Týkajú hlavne: štítov panelového bytového domu; vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru; lodžií, predsadených lodžií, balkónov; vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms; obvodového plášťa; stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou; atiky; nosných stien panelového domu.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)