Strešný plášť

Krytina, izolácia, fólie

Vrstvy strešného plášťa

 

Ako sme si uviedli pred chvíľou, strecha sa skladá z viacerých vrstiev. Ich počet, presné zloženie, materiál, hrúbka a ostatné vlastnosti určí zodpovedne vytvorený projekt. Spravidla ide o tieto vrstvy: z hľadiska tepelnoizolačných vlastností je najdôležitejšou vrstvou tepelná izolácia; strešná krytina má za úlohu chrániť strechu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami; parozábrana zabraňuje vlhkosti prenikať z vnútra domu do jednotlivých vrstiev strechy, s dôrazom na tepelnoizolačnú vrstvu; poistná hydroizolačná fólia pomáha eliminovať zbytkové vplyvy počasia, ktoré prenikli cez strešnú krytinu a zabraňuje ich šíreniu ďalej do ostatných strešných vrstiev. Tieto základné vrstvy, samozrejme spolu s nosnou konštrukciou strechy, musí obsahovať každá obnovená strecha. V niektorých prípadoch riešime aj vzduchové medzery a podhľadovú vrstvu.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)