Steny domu

Hrúbka tepelnej izolácie

Steny domu

 

                Vytvorme si predstavu o hrúbke tepelnej izolácie, na základe požadovaných hodnôt tepelného odporu obvodového plášťa. Tepelný odpor sa označuje veľkým písmenom „R“ a vyjadruje v jednotkách „(m2.K)/W“. Je to prevrátená hodnota súčiniteľa prechodu tepla „U“, o ktorej sme sa zmieňovali v kapitole o výmene pôvodných výplní otvorov.

                Vychádzajme z predpokladu, že nezateplená vonkajšia stena 30 - 40 ročnej budovy má hodnotu tepelného odporu 0,5. Po zateplení od roku 2021 by mala mať hodnotu 6,5. To v praxi znamená, že hrúbka bežných izolačných materiálov u rodinných a bytových domov musí byť minimálne štvrť metra. Takáto hrúbka izolačného materiálu znamená aj veľké úspory financií za vykurovanie.

                Štvrť metrová hrúbka bežného izolačného materiálu bezpečne spĺňa aj hygienické požiadavky podľa slovenskej technickej normy na odstránenie všetkých tepelných mostov v dome.

V niektorých zjednodušených výpočtoch sa pracuje s predpokladom, že spotrebu zemného plynu na výrobu tepla, ktorá pokryje tepelné straty cez plochu 1 m2 obvodovej steny, je možné stanoviť ako desaťnásobok súčiniteľa prechodu tepla „U“ cez túto stenu.

Pre tepelný odpor R = 0,5 zmieňovanej staršej budovy je U = 2. V tomto prípade je spotreba zemného plynu (2 x 10) = 20 m3 na 1 m2 steny za rok. Zateplená stena s požadovaným tepelným odporom, po roku 2020, R = 6,5 má U = 0,15, to znamená potrebu zemného plynu len (0,15 x 10) = 1,5 m3 na 1 m2 obvodovej steny za rok. Celková ročná úspora plynu na 1 m2 plochy obvodovej steny za rok je (20 - 1,5) = 18,5 m3. Celková úspora pri ploche fasády 150 m2 s hrúbkou izolácie 25 cm je (150 x 18,5) = 2 775 m3  zemného plynu ročne, čo znamená úsporu viac ako 83 000 m3  zemného plynu počas životnosti systému 30 rokov. Takže dobre zatepliť, sa naozaj oplatí.

Často počúvame názor, že stačí zatepliť hrúbkou izolácie 10 cm. Je to chybný názor. Zvýšenie hrúbky izolácie polystyrénom z 10 na 25 cm znamená veľkú úsporu nákladov na vykurovanie, pri minimálnom zvýšení počiatočných nákladov. Návratnosť investície máme späť za pár rokov a ďalších 25 rokov na zateplení zarábame. Prepočítajme si to s projektantom a vyberme si z finančného hľadiska najlepšiu možnosť. Nie odhadom vystreleným „od pásu“ ale presným výpočtom.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)