Stavebný dozor

Autorizovaná osoba

Stavebný dozor

 

Tak, ako projektant, aj stavebný dozor je autorizovaná osoba s osvedčením a pečiatkou. K obnove domu si prizveme svoj vlastný stavebný dozor. Zabezpečí dodržovanie realizačného projektu, zabráni použitiu nekvalitného alebo poškodeného materiálu, kontroluje záznamy v stavebnom denníku a fakturovanie vykonaných prác, zhromažďuje dokumentáciu na skolaudovanie obnovy, zúčastňuje sa kontrolných dní. Dohliadne na kvalitu realizovaných prác, napríklad pri príprave podkladu pre zatepľovací systém, lepení tepelnoizolačných dosiek, ich kotvení, zhotovovaní výstužnej vrstvy, v konečnej povrchovej úprave.

Je dobré, aby bol s nami už od začiatku prípravy obnovy domu, aby sa stal naším odborným poradcom pri výbere najoptimálnejšej cesty pre naše konkrétne podmienky. Dokáže vybaviť stavebné povolenie.

Nespoliehajme sa na stavebný dozor realizačnej firmy. Spory s remeselníkmi na základe chybne vykonaných prác a bez súčinnosti s naším vlastným stavebným dozorom nám môžu priniesť vysoké straty a zbytočné súdne komplikácie. 

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)