Rozvody plynu

Korodovanie, projekt, schválenie

Rozvody plynu

 

Kritickým miestom rozvodu plynu v dome sú prestupy cez steny a stropy. Keď sú rúry zabetónované bez ochrany, postupne korodujú. Preto je dobré pri výmene rozvodov vody a kanalizácie vymeniť aj staré rozvody plynu za medený rozvod. Pri jeho vyhotovení sa styčné plochy nezvárajú ani nepájkujú, ale sa lisujú špeciálnym náradím.

Pred jeho výmenou je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, nechať ju posúdiť oprávnenou právnickou osobou a nakoniec vykonanú prácu nechať zrevidovať.

Špecifikom pri výmene plynového rozvodu je demontáž a montáž plynomerov, ktorú zabezpečuje podľa zákona spoločnosť SPP – Distribúcia.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)