Rosenie skiel

Teplota rosného bodu

Rosenie skiel po výmene výplní otvorov

 

Rosenie skiel v miestnosti je častý jav po výmene okien. Je to signál, že vzduch v miestnosti je príliš nasýtený vodnou parou, ktorá vzniká pri bežnej činnosti, ktorú v byte vykonávame. Rosenie sa bežne vyskytuje v nedostatočne vetraných a málo vykurovaných miestnostiach. Je to z dôvodu, že sme utesnili vnútro domu výmenou okien, no nevyriešili sme spôsob vetrania, ktorým sa z miestnosti odvádza aj prebytočná vlhkosť. Mali sme to vyriešiť inštalovaním núteného vetrania a ak ho nemáme, musíme zmeniť systém vetrania, na ktorý sme boli do výmeny okien zvyknutí.

Zarosenie okien nastane, ak je vnútorná povrchová teplota okennej tabule nižšia než teplota rosného bodu. Veľmi zjednodušene povedané, pri teplote vnútorného vzduchu 20 °C a vlhkosti 50 %, je teplota rosného bodu 9,26 °C (tejto otázke venujeme viac pozornosti v samostatnej časti). Hodnoty rosného bodu pre konkrétne podmienky môžeme zistiť v slovenskej technickej norme, kde sú všetky základné údaje vypočítané a zoradené do tabuľky.

Vnútorné povrchy skiel spravidla patria k najchladnejším plochám v miestnosti. Nedokážu absorbovať nadmernú vlhkosť, ktorá sa nemá do čoho vsiaknuť, tak ako napríklad do steny s omietkou. Preto sa kondenzácia objavuje najskôr na sklených tabuliach, prípadne na kľučkách, zámkoch a iných častiach kovania okien.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)