Rodinné domy

Definícia, 1960, 1990,

Aktuálny stav rodinných domov

 

O rodinných domoch nie je k dispozícii toľko štatistických údajov, koľko máme o bytových domoch. Uveďme si aspoň tie, ktoré sa podarilo získať.

Pod pojmom rodinný dom si predstavme budovu určenú na bývanie, ktorá má najviac tri samostatné byty, maximálne dve nadzemné podlažia a podkrovie. Odlišujú sa tvarom a podielom stavebných konštrukcií na teplo-výmennom obale domu.

Podiel plochy výplní otvorov na plášti domu je 4,1 - 12,8 %. Významný podiel pri tom majú strešné okná, lebo veľa rodinných domov má obytné podkrovia so šikmými strechami.

Priemerná ročná potreba energie na vykurovanie rodinného domu pred uskutočnením obnovy je 165 kWh/(m2.a). V porovnaní s bytovými domami majú rodinné domy, vplyvom väčšej plochy plášťa domu voči získanému priestoru (faktor tvaru), väčšiu potrebu tepla na vykurovanie. Z tohto dôvodu majú rodinné domy aj „mäkšie“ požiadavky na vykurovanie po uskutočnení obnovy, než majú bytové domy.

V roku 2015 bolo na Slovensku viac ako 800 tisíc obývaných rodinných domov a v každom z nich 1 - 3 samostatné byty. Do roku 1919 bolo v rodinných domoch postavených približne 100 tisíc bytov, v rokoch 1920 - 1980 pribudlo ďalších približne 600 tisíc, v období 1981 - 1992 približne 105 tisíc a po roku 1993 sa postavilo približne 130 tisíc bytov.

Takmer 150 tisíc rodinných domov nich má podľa posledných poznatkov tepelnú izoláciu, viac ako 100 tisíc má čiastočnú izoláciu a viac ako 500 tisíc rodinných domov nemá žiadnu izoláciu. Aj pre túto štatistiku platí, že takmer všetky zateplené rodinné domy majú v znižovaní energetickej náročnosti veľké rezervy. Ako to bolo s výstavbou rodinných domov a aké majú tieto domy vlastnosti?

 

Rodinné domy postavené do roku 1960

Do roku 1960 bolo postavených viac ako 300 tisíc rodinných domov. Múry sú stavené v kombinácii kameňa, nepálených alebo pálených tehál a dreva. Väčšinou sa jedná o jednoduché domy s obytným prízemím a neobývaným podkrovím. Základy týchto domov tvoria spravidla starostlivo poukladané kamene, bez hydroizolácie. Podlaha je položená priamo na teréne. Veľakrát sa pri týchto domoch prejavujú praskliny v obvodových múroch a iné závažné poruchy statiky.

Tieto domy sme buď zdedili po rodičoch a zatiaľ nám slúžia na rekreáciu (približne 57 tisíc domov využívame na rekreáciu už dnes), alebo v nich bývajú naši rodičia a prarodičia. Až na výnimky sa väčšina z týchto domov pravdepodobne nebude obnovovať podľa noriem platných po roku 2020. Až sa naši rodičia a prarodičia pominú, aj tieto domy budeme používať určitú dobu na rekreáciu, a potom doslúžia a zmiznú. Veď mnohé majú takmer 100 rokov.

 

Rodinné domy postavené v rokoch 1960 - 1990

U rodinných domov, postavených medzi rokmi 1960 až 1990, je vidieť snahu o zvýšenie tepelnej izolácie. Začali sa používať keramické bloky s hrúbkou 250 až 400 mm, tvárnice zo škvarobetónu a neskôr z pórobetónu s hrúbkou 300 – 400 mm.

Tieto domy majú železobetónové základy, železobetónovú základovú dosku a izoláciu proti vzlínajúcej sa vlhkosti. Značná časť domov je podpivničená a má vstavanú garáž. Podlaha obyčajne nie je tepelne izolovaná. Stropy tvoria rôzne keramické, betónové, či monolitické železobetónové konštrukcie. Okná sú staré dvojité alebo tenké zdvojené.

Veľa jednoplášťových striech týchto domov má problém s kondenzáciou vlhkosti alebo s porušením vrstvy hydroizolácie. Dvojplášťové konštrukcie sú izolované plynosilikátovými tvárnicami, struskou, penosklom alebo neskôr aj polystyrénom hrúbky 50 – 60 mm, či rohožami z minerálnych vláken hrúbky 60 – 120 mm. Valbová alebo sedlová strecha nad obytným podkrovím bola už zateplená izoláciou z minerálnych vláken, s hrúbkou 60 – 120 mm, vloženou medzi krokvy.

 

Rodinné domy postavené po roku 1990

Rozmanitosť používaných materiálov a konštrukcií rodinných domov, postavených medzi rokmi 1991 až 2010, je veľmi pestrá. Súvisí to s nárastom finančného bohatstva časti obyvateľov, ktorí si mohli pri stavbe svojich domov dovoliť tvarovo a rozmerovo vlastné riešenia. Z hľadiska tepelnej úspornosti to už také super nie je. Spravidla ide o výstavbu nákladných a energeticky náročných rodinných domov. Mnohé sú pred okolím uzatvorené do súkromia za nepriehľadnými múrmi, často nerešpektujú charakter okolitej zástavby.

Po roku 2011 sa pri výstavbe nových rodinných domov, ale aj pri obnove starších, začínajú prejavovať snahy o zvyšovanie energetickej efektívnosti, čo súvisí s prijímaním nových zákonov a sprísňovaním požiadaviek.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)