Plesne, vlhkosť vzduchu

Kritická povrchová teplota

Plesne, vlhkosť vzduchu

 

Povedzme si na začiatok, čo sa rozumie pod pojmami relatívna vlhkosť vzduchu a kritická povrchová teplota na vznik plesní. Pochopiť obidva pojmy je dôležité pre porozumenie, prečo v našich bytoch, po výmene okien alebo po zateplení vo veľa prípadoch vzniknú plesne. Najskôr si ujasníme, čo hovorí slovenská technická norma, a potom si problematiku zjednodušíme na príklade.

Relatívna vlhkosť vzduchu je miera nasýtenia vzduchu vodnou parou. Je to vzťah medzi čiastočným tlakom vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu a čiastočným tlakom nasýtenej vodnej pary pri rovnakej teplote a tlaku. Teplota, pri ktorej je vzduch práve nasýtený vodnou parou je teplota rosného bodu.

Kritická povrchová teplota na vznik plesní, pri relatívnej vlhkosti v tesnej blízkosti povrchu 80 %, je pre každú teplotou a relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu iná. Je to teplota, pri ktorej pomer čiastočného tlaku vodnej pary a čiastočného tlaku nasýtenej vodnej pary na povrchu je vyšší alebo rovnajúci sa 0,8. Slovenská technická norma obsahuje tabuľku s vypočítanými hodnotami.

Z takýchto definícií bežný človek asi múdry nie je. Uveďme si niekoľko príkladov, čo to môže znamenať pre nás, doma. Vychádzame z predpokladu, že v nezateplenom dome je teplota a vlhkosť vzduchu smerom do stredu miestnosti iná, než teplota a vlhkosť vzduchu tesne pri obvodovej stene domu, alebo pri okne s nevykurovaným priestorom.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)