Plášť domu

Spoločné témy

Zateplenie plášťa domu

 

Výmena výplní otvorov a zateplenie plášťa budovy tvoria úplne najdôležitejší základ obnovy rodinného a bytového domu z hľadiska úspory financií vynakladaných na vykurovanie. Keď túto  myšlienku dobre nepochopíme, podceníme ju, alebo nedostatočne naplánujeme a zrealizujeme, nepochopili sme základný zmysel obnovy. Kvalita realizácie týchto dvoch krokov určuje, koľko tepla budeme musieť vyrobiť a zaplatiť v nasledujúcich viac ako 30 rokov.

Zateplením domu zároveň zabránime prehrievaniu vnútorných priestorov v lete, znížime prenikanie hluku z vonkajšieho prostredia, predĺžime životnosť domu, zvýšime jeho atraktívnosť a trhovú hodnotu.

So zatepľovaním domov sa vo vyspelých štátoch Európy začalo už v 60-tych rokoch. Môžeme tak od nich čerpať z viac ako 50 ročných skúseností. Môžeme, no nečerpáme. Ináč by sme pri zatepľovaní v posledných dvadsiatich rokoch neurobili toľko fatálnych chýb, ktoré nás budú stáť veľa peňazí. Ušetrili by sme viac peňazí za vykurovanie a nevytvárali by sme z niektorých panelákov zateplené časované bomby, v ktorých sú iba prekryté neriešené problémy.

Zateplenie má mať životnosť aspoň 30 rokov. Pokiaľ je zateplenie vykonané správne, je praxou zo zahraničia overené, že jeho životnosť je dlhšia.

 

Spoločné témy pre zateplenie plášťa

Získať veľké finančné úspory zo zateplenia a výmeny výplní otvorov, znamená vytvoriť čo najmenší prechod tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím domu a dosiahnuť tak čo najnižšiu potrebu tepla na jeho vykurovanie v chladnom období.

Veľký dôraz sa pri tom v posledných rokoch kladie na zamedzenie vzniku a rastu plesní vo vnútri domu, čo je spôsobené dlhodobou kondenzáciou vodnej pary v stavebnej konštrukcii, alebo na jej vnútornom povrchu. Požiadavka vznikla dôsledkom veľkého výskytu plesní, ktoré sú spôsobené amatérskymi, neodbornými alebo polovičatými riešeniami.

Keď je vonku teplo, na troche vodnej pary, ktorá sa do stien dostane a následne sa z nej opäť vyvetrá, nezáleží. Keď je ale vonku mráz, tak na vodnej pare, ktorá sa dostane do stien veľmi záleží. Preniká stenou, skondenzuje, zamrzne a spôsobí mrazové zvetrávanie múrov. Takýmto škodám možno zabrániť predovšetkým zateplením z vonkajšej strany domu.

Užitočná vlastnosť steny je, keď dokáže bez škodlivých následkov určité množstvo vlhkosti do seba vstrebať a v prípade potreby ho späť do miestnosti vrátiť. Tieto požiadavky dokáže veľmi dobre splniť napríklad nepálená hlina. Keď k tomu dostane zvonka potrebnú tepelnoizolačnú vrstvu, vznikne budova s veľmi príjemným prostredím.

Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii musí byť nulové, alebo, ak skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie, veľmi blízke nule.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)