Osvetlenie

Súčasť obnovy domu

Osvetlenie

 

Podľa zákona sa do obnovy domu musí zahrnúť aj potreba energie na osvetlenie domu. Preto, ako sme už viackrát zdôrazňovali, musíme riešiť všetky potreby vyžadujúce potrebu energie v dome a dom brať ako jeden systém, v ktorom je chybou riešiť každú časť zvlášť a nebrať ostatné časti domu do úvahy.

Osvetlenie a napájanie domácich spotrebičov je v spotrebe energie na treťom mieste. Nasleduje hneď po vykurovaní domu a ohreve pitnej vody. K bežným spotrebičom sa v blízkej budúcnosti pridá aj dobíjanie batérií elektromobilov. Tí z nás, ktorí zvažujú nákup elektromobilu, by sme mali už počas obnovy zvážiť možnosť zväčšenia kapacity vytváranej fotovoltickej elektrárne v budúcnosti.

Pri osvetlení priestorov domu sa snažíme dosiahnuť stav, pri ktorom osvetľujeme iba tie časti domu, kde svetlo aktuálne potrebujeme a tiež v primeranej intenzite. Na osvetlenie sa zaužíval systém, ktorý automaticky zapína a vypína svetlo podľa našej prítomnosti v priestore. Ak odpočívame stačí nám tlmené osvetlenie, pri práci potrebujeme vysokú úroveň osvetlenia pracovnej plochy.

Na vytváraní dobrého osvetlenia sa podieľajú všetky plochy v miestnosti. Steny, strop, podlaha, ale aj nábytok a bytové doplnky. Ich sfarbenie do svetlých tónov lepšie odráža svetlo a prispieva k presvetleniu celého priestoru. Zvýšenie úspor dosiahneme aj používaním úsporných svetelných zdrojov a svietidiel s vysokou účinnosťou.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)