Odborné články pre vás

Obnova, rekonštrukcia, výstavba

Odborné články pre vás

 

Webové stránky „byvanie2021.sk“ sú určené témam, ktoré sa bezprostredne týkajú nášho bývania v rodinných alebo bytových domoch, od tém o obnove, rekonštrukcii alebo výstavbe domov, až po ich vybavenie nábytkom a spotrebičmi.

Napríklad dlhé roky veľmi aktuálna téma „obnova domu“ má presne stanovený obsah, postupnosť krokov, požiadavky na výsledok a veľmi prísne parametre na splnenie. Rezonuje v našej spoločnosti už viac ako dve desaťročia. Získané skúsenosti vyústili do prijatia nových zákonov, s úplne novým pohľadom na obnovu domu. V nasledujúcom desaťročí sa aktuálnosť témy bude postupne dramaticky zvyšovať.

V zákonoch sú stanovené obdobia postupného sprísňovania požiadaviek na cieľové vlastnosti obnoveného domu. Toto prechodné obdobie podľa súčasných platných zákonov sa má skončiť koncom roka 2020. Rodinné a bytové domy postavené v minulosti a obnovované po roku 2020, budú musieť splniť veľmi náročné požiadavky na zníženie energetickej náročnosti, na ktoré sme neboli doteraz zvyknutí. Požiadavky sú naozaj veľmi prísne. Svedčia o tom aj skúsenosti z obnovy domov za uplynulé roky, z ktorých sa väčšina cieľovým nárokom po roku 2020 ani nepribližuje.

Informácie sú určené nám, vlastníkom bytov v rodinných a bytových domoch. Zvlášť sú určené pre tých, ktorí nás zastupujú alebo naše byty a domy spravujú. Menovite zástupcom, ktorí komunikujú v našom mene so správcom, členom orgánov spoločenstiev v bytových domoch, správcom bytových domov, vlastníkom rodinných domov a zástupcom samosprávy.

Informácie na webe sú usporiadané tak, aby sme si mohli postupne vytvoriť predstavu o všetkých oblastiach nášho bývania.

Informácie poskytujú návod, ako si šetriť financie za vykurovanie domu, ohrev pitnej vody... a vylepšiť si komfort bývania. Nie sú návodom na svojpomocné vypracovanie si projektovej dokumentácie alebo na realizáciu stavebných prác len vlastnými silami. Na to máme projektantov, statikov, architektov, stavebný dozor, realizačné firmy a iných špecialistov, s ktorými by sme mali pri plánovaní a realizácii obnovy, rekonštrukcii, výstavbe a zariadení domu spolupracovať.

Každý dom si vyžaduje samostatné riešenie. Aj keby boli dva domy úplne rovnaké, žijú v nich ľudia s rôznymi potrebami, názormi a hlavne s inými finančnými možnosťami. Preto je potrebné hľadať individuálne riešenia, ktoré musia byť dostatočne podrobne zapracované do realizačného projektu.

Informáciami sa snažíme osloviť a nadviazať spoluprácu s ďalšími starostami, poverenými osobami spravovať uvedené oblasti vo svojej právomoci, so správcami bytových domov, zástupcami vlastníkov bytov, s odborníkmi na témy v publikácii, s realizačnými a výrobnými firmami.

Súčasťou informácií sú poznatky z našej najnovšej publikácie „Rodinné a bytové domy, znižovanie energetickej náročnosti - obnova“, ktorú sme vydali v roku 2015.

Do našej publikácie sme uviedli najnovšie poznatky zo všetkých oblastí obnovy domu, ktoré boli v čase vydania dostupné. Na našich webových stránkach

Vypracovanými informáciami zároveň, v rámci našich možností, reagujeme na výzvu inštitúcií Európskej únie na odstraňovanie nedostatkov v poskytovaní informácií a vo vzdelávaní pri znižovaní energetickej náročnosti domov s väčším využitím obnoviteľných zdrojov energie.