Obnoviteľné zdroje energie

OZE sú základom

Obnoviteľné zdroje energie

 

Po výmene výplní otvorov a zateplení plášťa domu sa skončila doba, keď sme sa popálili na horúcom radiátore. Dom po obnove vykurujeme vodou o teplote 30 - 40 °C. Na vykurovanie už nevyužijeme náš starý a pre nové podmienky predimenzovaný kotol na plyn, tuhé palivá alebo elektrinu, ktorý nám slúžil do obnovy. Vyberieme si menej výkonný zdroj. Môžeme mať aj viac zdrojov, napríklad v kombinácii jedného alebo dvoch zdrojov pracujúcich na báze obnoviteľnej energie a podporného zdroja pracujúceho pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Z obnoviteľných zdrojov energie používame najmä fotovoltické panely na výrobu elektriny a solárne panely, alebo tepelné čerpadlá na ohrev pitnej vody. O vlastnostiach týchto zdrojov budeme hovoriť v samostatných kapitolách.

Pri obnove bytového domu spravidla pôvodný systém rozvodov vykurovania zachováme. Zvážime celkovú potrebu energie na vykurovanie, klimatizovanie, vetranie, prípravu teplej vody, osvetlenie priestorov a pre spotrebiče používané v domácnosti. Berieme do úvahy aj miestne pomery, klimatické podmienky a dostupnosť vybraného druhu paliva. Výber zdroja ďalej ovplyvňuje spôsob, za akým účelom využívame vykurované priestory, aké máme estetické a stavebné požiadavky, nároky na komfort, automatizáciu ovládania jednotlivých prvkov v dome, na jednoduchosť prevádzky a údržby. Zmyslom správneho výberu vhodných zdrojov je v priebehu nasledujúcich tridsať rokov šetriť čo najviac financií.

Každý dom, či už rodinný alebo bytový, je jedinečný. Aj tu platí skúsenosť, že čo je výhodné pre jeden dom, nemusí platiť pre susedný. Väčšinou si vyberáme z overených riešení, v ktorých sú všetky súčasti odskúšané v praxi a navzájom sú zladené. Neodporúčame náhodne kombinovať rôzne časti rôznych systémov podľa najnižšej dostupnej ceny. Takáto kombinácia prináša spravidla problémy, ktoré sa ťažko a finančne nákladne odstraňujú.

 

Aby sme splnili parametre stanovené po roku 2020 musíme uvažovať netradične, inak v dome nedosiahneme takmer nulovú spotrebu energie. V zahraničí sa využívajú na výrobu elektriny a tepla aj veľké oslnené plochy domov, okenné kolektory alebo stenové kolektory. Na oslnené plochy fasád a striech domov môžeme umiestniť solárne a fotovoltické panely a fólie. Okenný kolektor konštrukčne zodpovedá dvojitému oknu. Teplý vzduch medzi sklami je voľným pohybom, alebo ventilátorom odvádzaný na ohrev zásobníka, ktorým môže byť aj strop miestnosti, steny domu, alebo zásobník s kameňmi. Stenový kolektor tvorí sklenená konštrukcia, predsadená pred stenou domu. V medzipriestore medzi zasklením a stenou sa vzduch ohrieva a stúpa hore, odkiaľ je systémom kanálov odvádzaný do zásobníku. Kombináciou okenného a stenového kolektoru vzniká tzv. dvojplášťová transparentná fasáda.

 

Ak si chceme vyrábať elektrinu sami, mali by sme vedieť, že štát sa na nás v niektorých prípadoch pozerá ako na výrobcov elektriny. Celá problematika je síce v princípe jednoduchá, no po právnej a byrokratickej stránke je veľmi rozdrobená a komplikovaná. Nie je dôležité, aby sme sa v zákonoch a v nadväzujúcich odborných dokumentoch vyznali. Vyznajú sa v nej firmy, ktoré nám fotovoltickú elektráreň budú projektovať, inštalovať a pripoja nás do elektrifikačnej sústavy.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)