Napísali o našej knihe

Rodinné a bytové domy OBNOVA

Čo o našej publikácii "Rodinné a bytové domy - znižovanie energetickej náročnosti - obnova" napísali odborníci a organizácie, ktoré sa témam v publikácii venujú profesionálne:

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

...Keď nás prvýkrát oslovila p. Godányová, tak sme sa potešili, lebo jednou z našich priorít je informovať širokú verejnosť. Potom čo som mal osobne možnosť prečítať knihu Rodinné domy - znižovanie energetickej náročnosti - obnova, tak som bol potešený dvojnásobne. Pri všetkých prednáškach sa snažím poslucháčom vysvetliť, že na fotovoltiku sa môžu pozerať najmä ako na začiatok zmien energetických návykov. I napriek stúpajúcej cene energií si ich skutočnú cenu začne uvedomovať až vtedy keď pre ich získanie urobí viac ako len zaplatiť faktúru dodávateľovi. A práve táto kniha ukazuje veľmi široké možnosti ako energiou šetriť na aj často neočakávateľných miestach. Túto praktickú knižku by som odporučil každému kto rozmýšľa o stavbe, ale aj tým čo už nejakú vlastnia a tu môžu nájsť inšpiráciu na úsporu...

Zväz spracovateľov dreva SR

...Vzhľad našich obydlí sa za 25 rokov od zmeny aj vlastníckych štruktúr výrazne zmenil. A aby sa mohol zmeniť ešte lepšie, k tomu môže prispieť aj publikácia „Rodinné a bytové domy, znižovanie energetickej náročnosti, obnova“, ktorej informačnú hodnotu ocení každý, komu na vlastnom, kvalitnom, obnovenom bývaní záleží...

Slovenská asociácia pre veternú energiu

... pútavo a stručne vysvetľuje základy využívania obnoviteľných zdrojov v bytovej sfére. Je komplexná čo do rozsahu tém, kde postupne prechádza celkovú rekonštrukciu bytového fondu až po možnosti využívania obnoviteľných zdrojov. Z pohľadu reálnej prepojiteľnosti obnoviteľných zdrojov vyrábajúcich elektrinu je v dnešnej dobe vysoko aktuálna téma malých zdrojov do 10 KW... Rovnako približuje širokej verejnosti výhody a nevýhody malých veterných zariadení vhodných aj pre domácnosti... Partnerstvo z národným informačno-vzdelávacím webom (www.byvanie2021.sk) pre bývajúcich sa javí ako logická nadstavba pre ľudí, ktorý pre danú tému chcú získať ešte viac informácii... Brožúra zaujímavo informuje aj o iných nových trendoch, napríklad nás zaujali nehlučné tepelné čerpadlá prezentované článkom na strane 106. Máloktoré prehľadové brožúry podobného zamerania uvádzajú aj základné doporučenia pre vhodné dimenzovanie. Napríklad v článku 7.5.1. Dimenzovanie solárneho systému sa čitateľ dozvie akú veľkosť má jeho domácnosť približne očakávať. Brožúru odporúčame každému majiteľovi alebo správcovi rodinného a bytového domu, ktorý hľadá úvodné informácie o možnostiach úspor a prehľad vhodných obnoviteľných zdrojov...