Montáž výplní otvorov

Prípojná špára

Montáž zasklených častí výplní otvorov

 

                Zabudované okná, dvere a presklené steny sa stávajú súčasťou plášťa domu. To znamená, že jeho súčasťou je aj prípojná špára medzi rámami okien a stenou. Musí byť vodotesná a neprievzdušná po celom obvode okna, musí umožňovať dilatáciu a mať životnosť, ktorá zodpovedá rámu otvorovej výplne. Vnútorná uzávera má byť parotesná, vonkajšia paropriepustná, vodotesná a mrazuvzdorná. Vnútorná výplň uzávery je tvorená polyuretanovou penou.

Až takto ošetrená prípojná špára sa z vonkajšej aj vnútornej strany upravuje do krásy. A tu je, najmä u okien, balkónových dverí a presklených stien, alarmujúco zlý poznatok. Namontovať okná znamená pre mnohých montážnych pracovníkov osadiť ich vodorovne a zvisle do stavebného otvoru, prikotviť ich, podložiť rám a vypeniť montážnou penou. Nepoužívajú tesniace pásky, vodotesnú izoláciu a používajú kratší plastový podkladový profil, než je rozmer rámu okna. V takto utesnenej prípojnej špáre vznikajú tepelné mosty, dochádza v nich k prenikaniu vodných pár, k premŕzaniu a vzniku plesní.

               

                Montážna firma nám musí dať, pri uchádzaní sa o prácu, jasnú informáciu, za akú montáž zaplatíme. Ak nám postačuje všeobecná odpoveď o dlhoročnej praxi firmy, skúsených pracovníkoch a vysokej kvalite vykonanej práce, spravidla si zarobíme na riadny problém do budúcna. Špára medzi murivom a rámom okna musí mať minimálne také tepelnoizolačné, zvukovoizolačné a iné vlastnosti, ako má samotné okno.

                Každá výmena okna, ako aj ostatných výplní otvorov v plášti domu, by mala obsahovať aj sprievodnú dokumentáciu. V nej má byť obsiahnutá špecifikácia okna, špecifikácia múrov, do ktorých je rám okna inštalovaný a spôsob napojenia rámu okna na murivo.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)