Lokálne ohrievače

Prietokové, zásobníkové

Lokálne ohrievače

 

Na vzdialenom mieste spotreby, alebo tam, kde sa neoplatí zriadiť centrálny ohrev, môžeme umiestniť lokálne ohrievače. Môžu byť prietokové alebo zásobníkové.

Prietokové ohrievače zohrejú len toľko vody, koľko momentálne potrebujeme. Hodia sa iba na miesta s malou spotrebou teplej vody, napríklad v dreze alebo umývadle. Nemajú zásobník teplej vody. Spínajú sa otvorením kohútika teplej vody. Vyžadujú vyšší príkon, no pracujú iba počas odberu vody a voda sa do zásoby nezohrieva.

V porovnaní s centrálnym ohrevom pitnej vody, ktorú prepravujeme na dlhšiu vzdialenosť, majú výhodu finančnú aj zdravotnú. Finančné úspory súvisia najmä s odstránením strát spôsobených únikom tepla z ohriateho potrubia a tiež z centrálneho zásobníka. Zo zdravotného hľadiska nehrozí vznik baktérií v uskladnenej vode v zásobníku.

Na ohrev väčšieho množstva vody, než je iba umytie rúk, sa používajú zásobníkové ohrievače, ktoré zohrievajú vodu do zásoby a uskladňujú ju v malom zásobníku s objemom 5 - 15 litrov. Pri poklese teploty vody v zásobníku, túto automaticky ohrievajú. Skúsenosti potvrdzujú ekonomickú výhodnosť malých zásobníkových elektrických ohrievačov pre osamelé alebo vzdialené odbery menšieho množstva teplej vody.

Úspornosť prevádzky zásobníkových ohrievačov určuje niekoľko faktorov. Kvalita izolácie zásobníka ovplyvňuje rýchlosť, akou sa voda v zásobníku ochladzuje. Koeficient merných tepelných strát je u moderných zariadení nižší, než 8 Wh/24h/l. Čím je uvedená hodnota nižšia, tým je ohrievač kvalitnejší. Teplotu ohrievania vody sa odporúča nastaviť na hodnotu v rozmedzí 55 - 60 °C. Pri nastavení ohrevu na výrazne vyššiu teplotu sa stáva prevádzka ohrievača menej ekonomická a teleso zásobníka sa rýchlejšie zanáša vodným kameňom. Výrazne nižšia teplota zvyšuje nebezpečenstvo vzniku choroboplodných zárodkov.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)