Klimatizovanie

Kritériá výberu

Klimatizovanie

 

Odborníci predpovedajú klimatizáciám dobrú budúcnosť. Ich význam v našom živote porastie takým tempom, že sa už dnes počíta s nutnosťou zvýšiť výrobu energie v letnom období.

Klimatizačný systém upravuje teplotu vzduchu v miestnosti. Vlastnosti vzduchu môže meniť vetraním, vlhčením alebo čistením.

Pomáha nám nastoliť pocit „tepelnej pohody“, o ktorej sme sa pred chvíľou zmieňovali. Klimatizačné systémy a zariadenia sa neustále vyvíjajú.

Pri ich výbere je potrebné obrátiť sa na odborníkov, resp. firmy s poradenským servisom, skúsenosťami a dobrými referenciami.

Pri výbere klimatizácie môžeme brať do úvahy rôzne požiadavky: počet a rozloženie miestností; rozmery, rozloženie a počet okien a dverí; orientácia miestností ku svetovým stranám; počet ľudí pravidelne sa nachádzajúcich v miestnosti; či chceme klimatizáciu iba na chladenie, alebo aj na kúrenie, vetranie, prípadne aj na filtrovanie vzduchu.

Klimatizačné jednotky zabezpečujúce len chladenie využívame iba v lete. Pracujú jednoduchým spôsobom. Odsávajú vzduch z miestnosti, odoberú z neho prebytočné teplo a vrátia ho ochladený späť do miestnosti. Odobraté teplo odvádzajú do ovzdušia mimo dom. Klimatizačné jednotky zabezpečujúce chladenie aj ohrev majú celoročné využitie. Pri ohreve pracujú ako tepelné čerpadlo. Tepelnú energiu odoberú z vonkajšieho vzduchu, pretransformujú ju na vyššiu potrebnú teplotu a zohrievajú ňou vzduch v miestnosti.

Zvážime, ako vyriešime prívod elektriny, odvod kondenzátu, ochranu pred hlukom, estetiku umiestnenia, a podobne. Popri cene za nákup zvážme aj prevádzkové náklady a náklady na servis. Lacné zariadenia môžu klimatizovanie z dlhodobého hľadiska predražiť. Všetky potrebné skutočnosti musíme zvážiť v predstihu, lebo by mali byť súčasťou projektu obnovy.

Máme príležitosť vybrať si z mnohých možností. Klimatizácie môžu byť: prenosné alebo zabudované; izbové alebo centrálne; bez regulácie teploty alebo s reguláciou v každej miestnosti; usporiadané do jedného celku, z ktorého sa prebytočné teplo odvádza do vonkajšieho prostredia hadicou, alebo rúrou; môžu mať podobu dvoch zariadení, kedy sa jedna časť nachádza v klimatizovanej miestnosti a druhá časť mimo miestnosti; môžu mať aj viac vnútorných jednotiek napojených na jednu vonkajšiu, umožňujúce klimatizovať každú miestnosť samostatne. 

Klimatizačný systém sa môže zapínať a vypínať automaticky, podľa nastavenej teploty. Pri každom zapnutí dochádza ku krátkemu, no vysokému nárastu odberu prúdu. Teplota v miestnosti je pritom kolísavá a zapínanie a vypínanie systému je počuť. Komfort môžeme zvýšiť plynulou reguláciou výkonu a tým zároveň znížiť spotrebu energie. Klimatizácia sa po dosiahnutí nastavenej teploty automaticky nevypína, len sa menia jej otáčky. Teplota v miestnosti je stabilnejšia, prevádzka je menej hlučná a zároveň šetríme za energiu.

Súčasťou klimatizácie môžu byť vzduchové filtre. Viacstupňové filtre obsahujú mechanický filter na odstránenie pevných častíc zo vzduchu, elektrostatický filter odstraňujúci škodliviny a uhlíkový filter odstraňujúci dym a pachy.

Ďalšími prídavnými zariadeniami môžeme vytvárať osviežujúce prostredie pripomínajúce les, alebo okolie tečúcej bystriny.

Tak, ako používame centrálne zásobovanie teplom, môžeme v niektorých prípadoch využiť centrálne zásobovanie chladom. Diaľkovým zásobovaním chladom sa rozumie distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)