Kanalizačné potrubia

Hluk, azbesto-cement

Kanalizačné potrubia

 

Kanalizačné potrubia sa v bytových domoch starších ako 30 rokov dostali ďaleko za hranicu svojej životnosti. Poruchy, akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu sú nielen ohrozením nášho majetku ale aj našej bezpečnosti. Výmena takýchto potrubí je nevyhnutná.

Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie (zvislé) potrubia, ktoré rušia viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Takúto situáciu zažívame denne na vlastnej koži. 

Dnes bežne používané potrubia z plastových materiálov sú oveľa väčším zdrojom hluku, než staré potrubia vyrobené z azbestocementu. Prečo nahradzujeme staré azbestocementové potrubia novými potrubiami s ešte horšími vlastnosťami?!

Jednoduchým riešením je použitie odhlučnenej kanalizácie, ktorá pri výbere kvalitného výrobku zabezpečí špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Odhlučnenie je v rúrach dosiahnuté predovšetkým minerálnym plnivom so zvýšenou hmotnosťou, ktorá je oproti bežným HT rúram, pri dobrých produktoch, aspoň dvojnásobná. Montáž potrubia je jednoduchá, bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením. Netreba zabúdať na nové upevnenie rúr s dostatočne hrubým gumovým tesnením, aby sa vibrácie a hluk neprenášali do konštrukcie domu.

Dodatočné izolovanie bežného plastového potrubia tepelnou izoláciou sa v praxi z hľadiska útlmu hluku vôbec neosvedčilo. Navyše cena originálne odhlučneného potrubia je mnohokrát výhodnejšia, ako cena obyčajného potrubia s dodatočnou izoláciou.

 

Azbesto-cementové kanalizačné potrubia

Niektoré odpadové potrubia v dome majú materiálové zloženie, v ktorom je azbest. Demontáž a likvidáciu takýchto azbestových potrubí môže vykonávať len oprávnená firma s príslušnými povoleniami, za pomoci ochranných oblekov, respirátorov a vzduchovo filtračných zariadení. Za dodržanie predpísaného postupu (od demontáže, cez dočasné uloženie v špeciálnych vreciach na vyčlenenom mieste, až po odvoz nebezpečného odpadu) zodpovedá síce firma, ktorá práce vykonáva, no pri porušení určitých predpisov zo strany zhotoviteľa môžeme aj my dostať pomerne vysoké pokuty od Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)