Inteligentný domu

Riadenie počítačom

Inteligentný dom

 

Ovládanie svetiel, tienení, ale aj sledovanie bezpečnosti zverujeme v dnešnej dobe do rúk počítačom. K využitiu inteligentných systémov pristupujme citlivo a podľa finančných možností. Pri obnove domu môžeme pomocou elektronických systémov z časti nahradiť nedostatky staršieho domu, jeho architektúry, či nedostatky použitých materiálov.

Po roku 2020, kam už dnes siahajú povinnosti v dnešných zákonov, môžeme počítať s vysokou úrovňou možného komfortu. Elektronika zabudovaná v konštrukcii domu a napríklad v našom oblečení, zabezpečí nami nastavené hodnoty vykurovania, klimatizovania a vetrania miestností, osvetlenia a podobne. Komunikácia medzi inteligentným domom a inteligentným oblečením automaticky zabezpečí všetko tak, ako sme si nastavili pre rôzne aktivity.

Než dôjde k masovému komerčnému využitiu takýchto systémov, môžeme využiť bežne dostupné technológie, ktorými dokážeme v každej miestnosti samostatne vykurovať, vetrať, ovládať žalúzie a sieťky na hmyz, ozvučenie a osvetlenie miestnosti, alebo môžeme mať v každej miestnosti samostatnú hudbu a reproduktory mať zabudované pod omietkou. Dokážeme riadiť spotrebu energií s čo najväčším efektom. Elektronika nám pomôže zvládnuť protipožiarne a iné havarijné situácie a splniť aj bezpečnostné požiadavky. Ovládanie takéhoto domu na diaľku cez počítač, tablet alebo smartfón je samozrejmosťou. Každý takýto dom by mal mať vypracovaný svoj realizačný elektroprojekt. Žiadne univerzálne riešenia so zámerom, že neskôr si vyberieme niektoré z pripravených možností podľa toho, čo sa nám bude hodiť. Takto to spravidla nefunguje. Vzniknú iba predražené a problematické riešenia.

K zníženiu spotreby energie v domácnostiach významne prispeje aj zavedenie inteligentných meracích systémov (ďalej len „IMS“) a inteligentných sietí (ďalej len „IS“) umožňujúcich diaľkové odpočty spotrebovanej energie, pravidelné odpočty sledujúce spotrebu energie v časovom intervale a na vyššej úrovni funkcionality IMS aj riadenie spotreby energie.

Permanentný prehľad o spotrebe elektriny, plynu, tepla, teplej a studenej vody, väčšie množstvo informácií, zjednodušenie rozúčtovania a vyúčtovania a nové tarifné produkty umožnené zavedením IMS môžu mať kladný vplyv na naše správanie, lebo budeme môcť šetriť viac energie v reálnom čase. Sústava, alebo sieť je cez IMS presne monitorovaná a na základe informácií dokáže prevádzkovateľ siete lepšie využiť jej možnosti v prospech energetickej efektívnosti.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)