H_Vonkajšie prostrenie

Zákony, úvery, povolenia

Vonkajšie prostredie

 

Kvalitu výstavby, rekonštrukcie a obnyvy rodinných a bytových domov ovplyvňuje vonkajšie prostredie. Môžeme ho ovplyvňovať len veľmi mála, alebo vôbec nie. Vytvárajú ho inštitúcie, s ktorými spolupracujeme, alebo ktorých nariadenia musíme dodržiavať, od stavebného úradu, cez parlament, až po banku.