Hĺbková obnova

Technické zariadenie

Hĺbková obnova domu

 

Pri hĺbkovej obnove domu uskutočňujeme významnú obnovu domu a k tomu aj významnú obnovu technického zariadenia domu, ktorou sa dosiahne zaradenie domu do minimálnej energetickej triedy požadovanej podľa osobitného predpisu. Hĺbkovú obnovu môžeme uskutočniť jednorazovo alebo postupne v súlade s projektovou dokumentáciou.

Významná obnova technického zariadenia domu je obnova systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia domu. Znížením potreby primárnych energetických zdrojov na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie alebo klimatizáciu sa dosiahne splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy.

S hĺbkovou obnovou domu súvisia návrhy nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti. Opatrenia hĺbkovej obnovy je možné tiež vykonať ako čiastkové, postupnými krokmi, prípadne samostatne, ako významnú obnovu budovy (stavebných konštrukcií) a významnú obnovu technických systémov. Hĺbkovú obnovu je možné vykonať aj súčasne s uplatnením všetkých opatrení naraz.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)