G_Spôsobilé osoby

Odborne spôsobilé osoby

Odborne spôsobilé osoby

 

Kvalitu obnovy rodinného a bytového domu ovplyvňujú od zámyslu až po realizáciu obnovy okrem nás projektanti, statici, architekti a iné právnické a fyzické odborne spôsobilé osoby.