Fasádne okná

Tepelné straty, priepustnosť svetla

Fasádne okná

 

Okná boli spočiatku iba malé otvory v stene, slúžiace na osvetlenie príbytku. Aj dnes je osvetlenie miestností slnečnými lúčmi hlavný dôvod, prečo okná používame. Estetické, tepelné, bezpečnostné, zdravotné a iné otázky sú požiadavky doby, v ktorej žijeme. Pri obnove domu je dobré na tieto skutočnosti pamätať, aby sme v snahe o naplnenie všetkých požiadaviek zákonov nakoniec neprišli o väčšinu prirodzeného osvetlenia s výsledkom „kam nemôže slnko, tam musí lekár“.

Pri výbere okien  posudzujeme priepustnosť svetla a tepla. Rôzne typy skla prepúšťajú, absorbujú alebo odrážajú rôzne vlnové dĺžky slnečného svetla. To môžeme v zime využiť k zabráneniu unikania tepla z miestnosti, alebo v lete k zamedzeniu prenikania tepla do miestnosti.

Z hľadiska tepelných vlastností sú okná miestom, kadiaľ do interiéru preniká najviac zimy alebo tepla. Bežne používané okná môžu spôsobovať až 40 % tepelných strát v dome. Preto sa vymieňajú za dokonalejšie modely. Výmenu bytových okien si hradíme z vlastných financií.

Množstvo tepelného žiarenia, prenikajúce sklom do miestnosti, závisí aj na uhle dopadu. Najviac tepelného žiarenia preniká pri kolmom dopade na okennú tabuľu. Pri dopade pod uhlom menším ako 30° sa väčšina slnečných lúčov od okna odrazí a do miestnosti neprenikne.

Výrobcovia okien sú veľmi pružní. Dokážu vyrobiť okná presne na mieru, v kombinácii akejkoľvek kvality skiel, rámov a kovania, aké sa dnes používajú. Od jednoduchých malých, až po veľké nepriestrelné, alebo s efektom, aký majú slnečné okuliare.

Najrozšírenejším je okno s dvoma sklami, s vnútorným tepelno-izolačným priestorom vyplneným materiálom pohlcujúcim vlhkosť, alebo vzácnym plynom.

Kvalitné okná s trojsklami, dávajú budove nové možnosti. Nie sú ani počas mrazov zo strany miestnosti studené a okolo skiel „nepadá“ smerom nadol nepríjemný chladný vzduch. Aj veľké presklené plochy tak zabezpečujú príjemný komfort.

Limitom pre dnešné trojsklá je tepelná vodivosť ich plynovej výplne. Nie je ekonomicky efektívne (finančná náročnosť prevyšuje získaný osoh) znižovať súčiniteľ prechodu tepla pod hodnotu 0,6 W/(m2.K) a už vôbec nie pri strešných oknách. Zlepšenie sa dá docieliť napríklad použitím „vákua“.

Dnes je obvyklé, že sa pôvodné okná, s dreveným rámom, automaticky nahradia novými oknami, s plastovým rámom. Podľa názoru niektorých stolárov to tak nemusí byť. Niektoré drevené okenné rámy je možné zmodernizovať, staré okenné tabule vymeniť za nové a vonkajšiu okennú tabuľu vymeniť napríklad za dvojsklo.

 

Vyvýjajú sa nové typy okien, napríklad s fotovoltickými článkami nanášanými na sklené tabule, s rôznymi stupňami priehľadnosti a priesvitnosti.

Verejnosti ešte menej známy je vývoj okien s využitím pomalého prúdenia kvapaliny v priestore medzi tabuľami skla, ktorá dokáže absorbovať viac tepla, ako vzduch. Funguje ako uzatvorený vodný okruh. V lete dokáže výrazne znížiť teplotu v miestnosti a zohriata voda v okne môže slúžiť na predohrev vody. Takéto „vodné okná“ sa môžu v našich domoch využívať namiesto pevne zabudovaných sklenených plôch na schodiskách a v iných málo používaných priestoroch budovy, kde nie je rozhodujúce napríklad množstvo prenikajúceho svetla do interiéru.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)