Domáce spotrebiče

Energetické štítkovanie

Domáce spotrebiče

 

Nižšia spotreba energií v domácnosti závisí aj od výmeny spotrebičov a výrobkov ovplyvňujúcich spotrebu energie za nové, ktoré už podliehajú legislatíve ekodizajnu a energetického štítkovania. Pravidlá o ekodizajne a energetickom štítkovaní sa plánujú rozšíriť až na 50 produktových skupín, čo má prispieť k ďalšej úspore energie.

Výmenou starých chladničiek a mrazničiek s vysokou spotrebou energie za nové, energeticky úsporné, sa môže dosiahnuť úspora za elektrinu vo výške až 70 %. Ďalšie významné úspory prináša výmena žiaroviek za úsporné žiarivky a za svetelné zdroje LED.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)