Bytová centrála

Pre každý byt samostatne

Bytová centrála

 

Pomocou bytovej centrály, dokážeme z centrálneho systému zásobovania teplom, zabezpečiť ohrev pitnej vody aj vody na vykurovanie pre každý byt samostatne. Bytová centrála meria spotrebu a je programovateľná podľa individuálnych potrieb užívateľa.

V prípade, že potrebujeme zmenšiť objem zásobníka teplej vody napríklad zo 150 litrov na jednu tretinu, môžeme predhrievať aj studenú vodu pred vstupom do bytového zásobníka pomocou doskového výmenníka.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)