Bezpečnosť

Bezpečnostné triedy

Bezpečnosť výplní otvorov pred zlodejmi

 

Policajné štatistiky hovoria, že vlámanie do rodinných domov sa najčastejšie uskutočňuje cez terasové a balkónové dvere, potom cez okná, nasledujú vchodové dvere a nakoniec cez pivničné okná a garážové dvere. Ani preniknutie do domu cez prvé poschodie nie je pre zlodejov problém.

O bezpečnosti hlavne okien a balkónových dverí rozhodujú uzamykacie mechanizmy umiestnené po obvodoch okna a krídla, do ktorého okno zapadá. Tento mechanizmus poznáme aj pod názvom kovanie. Môže byť veľmi jednoduché a ľahko vypáčiteľné akýmkoľvek zlodejským náradím, alebo prispôsobené tak, že ho väčšina zlodejov nedokáže prekonať.

Kovanie okna tvoria všetky prvky tvoriace konštrukciu otvárania, zatvárania a manipulácie pri používaní okna, napríklad pánty, otváracie a zatváracie mechanizmy, no aj vetracie prieduchy, prípadne vstavaná rekuperácia. V súčasnosti majú okná celoobvodové kovanie, ktoré okrem samotného otvárania, zatvárania alebo vyklápania zabezpečujú: stabilizáciu okenného krídla v okennom ráme; rovnomerné dovretie okna po celom obvode; dostatočné súvislé doľahnutie a stlačenie tesniacich izolácií po celom obvode; ochranu proti násilnému vniknutiu.

Problematikou bezpečnosti okien proti násilnému vniknutiu rieši norma DIN EN 1627:2011. Zavádza sedem bezpečnostných tried, od najnižšej RC 1N, až po najvyššiu RC 6. „RC“ sú počiatočné písmená anglického označenia pre bezpečnostnú triedu (Resistance Class). Základná trieda bezpečnosti RC 1N zabezpečí, že kovanie odolá jednoduchému zlodejskému náradiu. RC 2 už zaručuje vysokú  bezpečnosť pomocou aspoň ôsmich sústav bezpečnostných spojení okna s rámom, bezpečnostného skla a uzamykacej kľučky.

U bezpečnostných dverí sa nenechajme nalákať napríklad na počet uzamykacích bodov, alebo na hrúbku dverí. O bezpečnosti dverí rozhoduje bezpečnostná trieda, do ktorej sú konkrétne dvere zaradené. Dôležité sú garantované aj protihlukové vlastnosti, protipožiarna odolnosť a tiež aj servis dverí v denných a nočných hodinách a počas voľných dní. Všetky dôležité údaje o dverách nájdeme v bezpečnostnom certifikáte.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)