titulka

Nové poznatky o obnove, rekonštrukcii, stavbe, vybavení... rodinných a bytových domov sme pre vás usporiadali prehľadne, do jednotlivých tém.
Prispievame k dosiahnutiu vašich cieľov. Podávame vám pomocnú ruku. Ušetríte na výdajoch.
Obnova, stavba, rekonštrukcia, obnoviteľné zdroje energie.
Odborné informácie pre vlastníkov bytov v rodinných a bytových domoch.

Najnovšie články

Rodinné a bytové domy OBNOVA
Čo o našej publikácii "Rodinné a bytové domy - znižovanie energetickej náročnosti - obnova" napísali odborníci a organizácie, ktoré sa témam v publikácii venujú profesionálne: Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE ...Keď nás prvýkrát oslovila p. Godányová, tak sme sa potešili, lebo...
Bezpočnosť a kvalita stavieb
Kvalita a bezpečnosť stavieb je komplexný súbor všetkých odborných stavebných činností počnúc projektovaním, uskutočňovaním stavieb, vývojom technológií a materiálov a iné   až po neustálu priebežnú KONTROLU všetkých procesov v stavebnej činnosti. Bez priebežnej kontroly všetkých prípravných a...
Návrh ustanovení do zákona
Záverom v záujme kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku v mene organizácie SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby aj touto cestou navrhujeme :   A) aby v pripravovanom zákone v časti 1. Štvrtá časť zákona v Prvej...

Najčítanejšie články

Materiály, izolácia, vyregulovanie
Rozvody studenej a ohriatej pitnej vody   Rozvody teplej aj studenej vody je nutné tepelne izolovať. Potrubie s teplou vodou izolujeme hlavne z dôvodu zamedzenia úniku tepla do...
Konštr. systémy, bezpečnosť
Panelové bytové domy   Ukončenie vojny v roku 1945, zničené mestá a fabriky, nastolili požiadavku rýchlej obnovy priemyslu. S týmto úsilím vyvstali aj nároky na rýchle...
Obnova, rekonštrukcia, výstavba
Odborné články pre vás   Webové stránky „byvanie2021.sk“ sú určené témam, ktoré sa bezprostredne týkajú nášho bývania v rodinných alebo bytových domoch, od tém o obnove,...
Rámy, sklo, celé okno
Súčiniteľ prechodu tepla zasklených častí   Tepelnoizolačné vlastnosti výplní otvorov hrajú významnú úlohu pri úsporách energie. O výške tepelných strát rozhodujú vlastnosti sklenených plôch,...

Naši partneri

Naši sponzori

Subscribe to www.byvanie2021.sk RSS